Profilaktycznie odbiorą prawa jazdy alkoholikom?

Krakowska prokuratura chce, żeby odbierano prawo jazdy osobom, które notorycznie piją, choć nie zostały zatrzymane za jazdę po pijanemu.

- Chodzi o pewną formę prewencji, wyłapanie takich osób, zanim siądą za kółkiem - tłumaczy zastępca prokuratora okręgowego w Krakowie Krzysztof Dratwa. W jaki sposób prokuratorzy dowiedzą się o nadużywaniu alkoholu? - Na przykład z postępowania o znęcanie się nad rodziną, w trakcie którego okaże się, że tłem takich czynów jest nadużywanie alkoholu.

Na potrzeby toczących się w prokuraturze postępowań biegli sporządzają mnóstwo opinii. Tylko w tym roku powstało ich już ponad trzy tysiące. - Jeżeli z którejś wyniknie, że osoba jest uzależniona od alkoholu lub narkotyków, a ma prawo jazdy, będziemy występowali do starosty [wydaje prawa jazdy - przyp. red.] z wnioskiem o jej ponowne przebadanie i stwierdzenie, czy może kierować pojazdami - tłumaczy prokurator Dratwa. Wczoraj wydał już dyspozycje w tej sprawie szefom prokuratur rejonowych.

Za badanie, które przeprowadzi Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, delikwent będzie musiał zapłacić. Prokuratura uważa, że jeśli lekarze potwierdzą uzależnienie, starosta będzie mógł cofnąć uprawnienia do kierowania pojazdami. Od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Uzasadnienie dla swoich działań prokuratura znalazła w zapisach ustawy "Prawo o ruchu drogowym" oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie lekarskich badań przyszłych kierowców. - Skoro ustawa mówi, że przeszkodą w uzyskaniu uprawnień może być stwierdzone przez lekarzy uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków, to wynik takich badań może być też powodem ich cofnięcia - uważa Pior Kosmaty, szef Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście-Wschód. Prokuratorzy zaznaczają, że wniosek z prokuratury jest tylko sygnałem i ostateczna decyzja należeć będzie do starosty.

- Rzeczywiście, artykuł 122 i 140 prawa o ruchu drogowym daje podstawę do sformułowania takiego wniosku - przyznaje Andrzej Poznański, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa. - Jeżeli materiał dowodowy przysłany przez prokuraturę potwierdzi ten wniosek, nie będziemy mieli wyjścia i musimy taką osobę skierować na badania - dodaje.

- Prawnie być może trudno się będzie przyczepić, bo prokuratura zawsze może stwierdzić, że jest to tylko sugestia, która wcale nie musi zakończyć się odebraniem prawa do prowadzenia pojazdów - komentuje prof. Zbigniew Hołda z UJ, działacz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Z drugiej jednak strony nie wyobrażam sobie prokuratorów, którzy będą grzebać po aktach spraw rozwodowych i szukać, czy ktoś nie nadużywa alkoholu. Pytanie też, czy taka akcja nie naruszy wysiłków terapeutycznych.

Robert Lemański z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dodaje, że niezwykle istotne jest, jakie będzie kryterium doboru osób, które mają podlegać skierowaniu na takie badania. - Chodzi o to, by uniknąć "stygmatyzowania" ludzi.

Prokuratura zapewnia, że zgodnie z przepisami chodzi wyłącznie o osoby "czynnie uzależnione od alkoholu". - Na pewno nie chodzi o tych, którzy zostaną zatrzymani, bo wypili parę piw - przekonuje prokurator Dratwa.

Dla Gazety

Paweł Fijałkowski

specjalista terapii uzależnień i szef Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

Nie potępiam pomysłu w czambuł, nawet mi się podoba, ale jest tu kilka pułapek. Po pierwsze: co z osobami, u których stwierdzono chorobę alkoholową, a nie piją i utrzymują abstynencję? Po drugie: choroba alkoholowa to taka sinusoida. Alkoholik może przez pewien czas powstrzymać się od picia, a potem wrócić do niego. Czy wtedy będzie co parę miesięcy kierowany na badania? Poza tym najgorsi są młodzi ludzie, którzy piją w sposób niebezpieczny. Piją w weekendy, do stanu upojenia, a formalnie nie są uzależnieni i lekarz w komisji tego nie stwierdzi. Co z nimi?

Czy alkoholikom należy profilaktycznie odbierać prawo jazdy?