Marek Kotlinowski wśród sędziów TK

Sejm wybrał trzech nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Są to: Marek Kotlinowski (LPR), Maria Gintowt-Jankowicz (PiS) i Wojciech Hermeliński (PiS). Zastąpią oni tych członków Trybunału, których kadencja upływa 5 listopada.

Najwięcej kontrowersji budziła kandydatura Marka Kotlinowskiego, którego rekomendowała LPR. Według mediów obecny wicemarszałek, z zawodu adwokat, miał jakoby prowadzić niejasne interesy z jednym ze swoich klientów - krakowskim oszustem. Platforma Obywatelska apelowała do Kotlinowskiego, aby zrezygnował z kandydowania do czasu wyjaśnienia sprawy. Marek Kotlinowski odpierał zarzuty. Według niego doniesienia prasowe na jego temat były przedstawiane jednostronnie. Mediom zarzucał nadużycie i manipulację.

Podczas dyskusji poseł SLD Wacław Martyniuk wniósł o to, by osobą Kotlinowskiego ponownie zajęła się komisja sprawiedliwości, która rekomendowała kandydatury na sędziów Trybunału. Wniosek odrzucono w głosowaniu.

Marek Kotlinowski urodził się 13 maja 1956 r. w Gorlicach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1987 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, a w 1996 r. na listę adwokatów. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Pracował jako radca prawny i prowadził kancelarię adwokacką przez okres czasu wymagany do zajmowania stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego, udokumentowany opinią i zaświadczeniem OIRP i ORA w Krakowie.

Był specjalistą do spraw umów w Zarządzie Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. W latach 1988-1990 był radcą prawnym w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych Kopalni Soli "Wieliczkań.

Wielokrotnie był przedstawicielem posłów wnioskodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Był posłem na Sejm IV kadencji i przewodniczącym Klubu Parlamentarnego LPR. W Sejmie V kadencji jest wicemarszałkiem Sejmu oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Przed głosowaniem PiS wycofało kandydaturę Zbigniewa Cieślaka, którą zamierza zgłosić w kolejnej turze. Kadencja kolejnych trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego upływa w grudniu.

Wcześniej SLD wycofało swojego kandydata, Bogusława Moraczewskiego, po tym, jak okazało się, że w latach 80. wydawał wyroki skazujące działaczy Solidarności.

Oprócz Kotlinowskiego sędziami TK wybrano dziś rekomendowanych przez PiS Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński.

Maria Gintowt-Jankowicz - jak podano w druku sejmowym - urodziła się 1 lipca 1939 r. w Warszawie. W 1962 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa. W 1971 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, została też adiunktem na Uniwersytecie w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W 1980 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego i została docentem.

Współpracowała z Komisją Samorządu Terytorialnego Senatu I kadencji. Uczestniczyła w przygotowaniu projektu ustawy o samorządzie gminy i ustaw z nią związanych. Następnie była doradcą prawnym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W tym okresie kierowała pracami kilkuosobowego zespołu, który prowadził studia porównawcze nad prawnym kształtem służby cywilnej i szkoleń profesjonalnych urzędników.

W czerwcu 1990 r. została powołana na stanowisko dyrektora podporządkowanej Prezesowi Rady Ministrów nieistniejącej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Na podstawie ustawy z 1991 r. decyzja o powołaniu została powtórzona i funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.

Od 1989 r. nieprzerwanie uczestniczy w radach i zespołach do spraw reformowania administracji publicznej (m. in. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1999-2005, w 2005 r. wybrana wiceprzewodniczącą ponownie).

Współpracuje z administracją i instytucjami - odpowiednikami KSAP - we Francji, Niemczech, Irlandii.

Od 1992 r. wybierana na kolejne kadencje do Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół i Instytutów Administracji (IASIA) z siedzibą w Brukseli.

Była wielokrotnie odznaczana (m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, i francuski Order Palmes Academiques, tzw. Legia Fioletowa i Order Zasługi Republiki Włoskiej). Otrzymała doktoraty honoris causa uczelni we Francji i na Ukrainie. Jest autorką licznych publikacji i opracowań (m. in. opracowała i przetłumaczyła książkę Paul Marie Gudemet "Finanse publiczneń).

Wojciech Hermeliński urodził się 29 marca 1949 r. w Warszawie. W 1971 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1971-1977 pracował w wojewódzkiej prokuraturze w Warszawie. Podczas pracy na stanowisku prokuratura prowadził śledztwa w sprawach kryminalnych.

W latach 1977-1980 pracował jako radca prawny przedsiębiorstwa państwowego "Polmozbytń. Od 1980 r. do dziś jest adwokatem w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Przebywał na stypendiach i odbył szkolenia: w The Canadian Bar Association, w Kopenhadze, w London University oraz zorganizowane przez Ośrodek Informacji Rady Europy w Warszawie i Naczelną Radę Adwokacką w zakresie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

W latach 1995-1998 był Zastępcą Sekretarza w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 1998 do 2001 r. był wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W listopadzie 2001 r. został wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1999 r. został wiceprezydentem Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Luksemburgu.

Od maja 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A.