Elektrownia w Mozambiku zmniejszy dług Portugalii

Za 950 mln dolarów Mozambik odkupi od Portugalii kontrolę nad gigantyczną elektrownią wodną z kolonialnych czasów. Transakcja pozwoli zmniejszyć dług publiczny Portugalii, jeden z największych w UE.

Po latach negocjacji Lizbona postanowiła sprzedać rządowi Mozambiku 67 proc. akcji gigantycznej elektrowni wodnej Cahora Bassa na rzece Zambezi. Po tej transakcji rząd Mozambiku będzie miał 85 proc. akcji elektrowni. Portugalia zachowa 15 proc., ale jedną trzecią tego pakietu może jeszcze sprzedać inwestorowi wskazanemu przez Maputo. Budowa elektrowni zaczęła się w 1969 r., a skończyła w 1978 r. - trzy lata po odzyskaniu przez Mozambik niepodległości od Portugalii. Elektrownia produkuje 2 tys. MW energii rocznie, z czego 60 proc. jest eksportowane do Republiki Południowej Afryki.

Dzięki transakcji Portugalia będzie mogła zmniejszyć dług publiczny, który w zeszłym roku wyniósł 6 proc. PKB brutto i w UE był mniejszy tylko od długu publicznego Węgier.