Pionierski ośrodek terapii płodu

Operacje urologiczne, usuwanie guzów z okolicy krzyżowej i korygowanie wad serca. Takie zabiegi będą robić łódzcy lekarze najmniejszym pacjentom - dzieciom przed narodzinami

Łódzki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki będzie jedyną placówką w Polsce zajmującą się terapią płodu - zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Urzędnicy postanowili, że ICZMP będzie realizował "Program kompleksowej diagnostyki terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu". Jeszcze w tym roku ICZMP dostanie 500 tys. zł, w kolejnych latach łódzka placówka dostanie 1,2 mln zł i 1,8 mln. Oprócz tego ministerstwo da blisko 4 mln na zakup aparatury medycznej.

Te pieniądze mają pozwolić na urządzenie i prowadzenie ośrodka, będą do niego trafiać ciężarne kobiety z całego kraju. U ich dzieci będą korygowane groźne dla życia wady.

- Na świecie coraz częściej leczy się dzieci przed narodzinami - mówi Dariusz Adamczewski z Ministerstwa Zdrowia. - Dzięki nim dzieci, którym groziła ciężka choroba, rodzą się zdrowe. W Polsce najwięcej takich zabiegów prowadzono w ICZMP, dlatego chcemy, by terapią płodu zajmował się właśnie ten ośrodek.

Finansowany przez ministerstwo ośrodek będzie tworzony przez jedyną w kraju klinikę diagnostyki i terapii płodu prof. Krzysztofa Szaflika. Będzie on koordynatorem ministerialnego programu. Lekarze z jego zespołu mają wiele sukcesów w leczeniu maluchów w łonie matki. Skutecznie korygowali np. wady cewki moczowej (nieleczone prowadzą do zaniku płuc i śmierci) oraz wodogłowie (bez interwencji dziecko urodziłoby się upośledzone). Przeprowadzali też transfuzje krwi do płodu w przypadku konfliktów serologicznych, a także rozdzielali podkradających sobie pokarm bliźniaków.

- Do tej pory wiele kobiet w ciąży musieliśmy wysyłać na leczenie za granicą - mówi Adamczewski. - Chcemy, by większość mogła być leczona w ICZMP. Dlatego będziemy również finansować szkolenie lekarzy. Planujemy, że rocznie będzie robionych tam 2 tys. zabiegów.

Ministerstwo chce, by w ICZMP oprócz leczenia płodów opracowano standardy postępowania pozwalającego na skuteczne wykrywanie i leczenie wad wrodzonych.

Wady wrodzone to dziś problem numer jeden współczesnej pediatrii. Według raportu opublikowanego przez amerykańską fundację March of Dimes na świecie rocznie rodzi się 7,9 mln dzieci z wadami wrodzonymi, połowa umiera przed ukończeniem piątego roku życia.

Najczęściej wykrywane wady płodu to:

wady serca

wady układu nerwowego

hemoglobinopatie

zespół Downa.