Europejski szczyt kulturalny w Lublinie

W czwartek rozpoczęły się Europejskie Spotkania Kulturalne.

Do Lublina przyjechało ok. 150 gości z Europy - ministrów i wiceministrów kultury, ich doradców, naukowców, urzędników ambasad, przedstawicieli Rady Europy i organizacji pozarządowych. Hasło konferencji - "Europa sąsiadów: nowe perspektywy". Idea Europejskich Spotkań Kulturalnych zrodziła się na konferencji berlińskiej w listopadzie 2004 r. To jedno z najważniejszych posiedzeń, na których spotykają się osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki kulturalnej kontynentu. Odbywają się dwa razy w roku. Organizowano je w Paryżu, Budapeszcie i Grenadzie. Efektem spotkań ma być wypracowanie tzw. deklaracji lubelskiej, która określi kierunki działań w kulturze.