Zakręty ewolucji

Cykliczne zawirowania w ruchu Ziemi wokół Słońca powodują zmiany klimatu, a te są przyczyną wymierania i narodzin gatunków - piszą w najnowszym ?Nature? holenderscy i hiszpańscy naukowcy

Badali oni skamieniałości znalezione w centralnej Hiszpanii, które ilustrują dzieje różnych gatunków gryzoni, m.in. myszy i szczurów, na przestrzeni ostatnich 22 mln lat. Udało im się powiązać średni czas istnienia gatunku (ok. 2,5 mln lat), a także okresy wymierania i narodzin nowych gatunków z globalnymi zlodowaceniami oraz cyklicznymi wariacjami w ruchu Ziemi. Chodzi o zmiany kształtu orbity (z bardziej na mniej kołową) oraz nachylenia osi obrotu Ziemi.