Bruksela dyscyplinuje Polskę w sprawie GMO

Komisja Europejska rozpoczyna procedurę dyscyplinującą przeciwko Polsce w sprawie roślin genetycznie modyfikowanych - dowiedziała się nieoficjalnie ?Gazeta"

Komisja ogłosi dziś, że wyśle do polskiego rządu drugi, już formalny list ostrzeżeniem, że łamiemy unijne prawo. Chodzi o polską ustawę z kwietnia 2006 r. dotyczącą roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Zdaniem Komisji jest niezgodna z unijnymi przepisami, bo zakazuje handlu tymi roślinami oraz blokuje ich dostęp do narodowego katalogu roślin dopuszczonych do upraw. - To sprzeczne z unijną dyrektywą 2001/18/WE. Państwom członkowskim nie wolno zabraniać roślin GMO, które zostały zaakceptowane na poziomie unijnym - głosi komunikat Komisji. Polska ustawa narusza też dyrektywę 2002/53/WE, która ustala zasady prowadzenia katalogów roślin.

Komisja przypomina polskim władzom, że wszystkie rośliny GMO dopuszczone do obrotu na wspólnym unijnym rynku przeszły bardzo dokładne badania, tak więc z urzędu powinny być uznane za "bezpieczne" w każdym państwie UE.

Jeżeli po liście Komisji ustawa nie zostanie znowelizowana, Polskę może czekać rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i wielomilionowa grzywna. Rząd ma dwa miesiące na złożenie wyjaśnień.