KGHM daje nagrody

Związki zawodowe i zarząd KGHM wreszcie się dogadali - ponad 17 tys. pracowników miedziowej spółki jeszcze w tym miesiącu dostanie nagrodę z zeszłorocznego zysku.

W zeszłym roku pracownicy KGHM dostali dwie nagrody: w czerwcu - z zysku za rok 2005, a w lipcu - z zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2006. Potem związkowcy zażądali kolejnych nagród, bo wyniki KGHM-u były imponujące (szacuje się, że zysk za 2006 przekroczy 3,74 mld zł). Zarząd twardo mówił nie, bo po nagrodach w połowie roku związkowcy zobowiązali się nie żądać więcej pieniędzy do końca grudnia.

Zawarte właśnie porozumienie zakłada wypłatę dodatkowej nagrody z zysku osiągniętego przez KGHM w 2006 r. i zmianę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Do tej pory na dodatkową nagrodę z zysku wypłacano pracownikom 8,5 proc. rocznego funduszu wynagrodzeń spółki. Teraz nagrody mają zależeć od wyników finansowych spółki - jeżeli osiągnie 100 mln zł zysku netto, nagroda ma stanowić 3 proc. wynagrodzenia rocznego poszczególnych pracowników, od 100 do 200 mln zł - 6 proc., przy pułapie od 500 mln zł do 1 mld pracownicy dostaną 10 proc.

W tym roku pracownicy dostaną więc dodatkową nagrodę z zeszłorocznego zysku spółki - 14 proc. całorocznego funduszu wynagrodzeń. Część dostaną do 24 stycznia. Resztę dwa tygodnie po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (około czerwca).

W 2005 r. średnia płaca w KGHM wyniosła 6584 zł brutto miesięcznie, zatrudnieni w zakładach górniczych dostawali średnio 7192 zł, a w hutniczych - 5232 zł.