Cięcia kosztów w Agorze

Agora (wydawca ?Gazety Wyborczej?) chce w przyszłym roku obniżyć koszty o blisko 35 mln zł. Zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe obejmujące do 250 osób

Zatrudnienie w Grupie Agory na koniec II kw. wynosiło 3604 etaty. Zarząd spółki poinformował, że planuje podniesienie efektywności operacyjnej spółki i dostosować ją do zmieniającego się rynku. Poza zwolnieniami zapowiedzianymi od 20 września do 31 grudnia 2006 r. zmiany zakładają m.in. centralizację i outsourcing. Spółka szacuje, że koszty zmian w tym roku wyniosą ok. 5 mln zł, w tym 3,4 mln zł na odprawy i odszkodowania. Na wszystkie koszty zostaną zawiązane rezerwy w rachunku wyników w 2006 r.