Rosja: podatek dla bezdzietnych?

W Rosji rozważana jest możliwość wprowadzenia podatku dla bezdzietnych. Gazeta ?Izwiestia" poinformowała, że pomysł popiera minister zdrowia Michaił Zurabow.

Podatek miałyby płacić osoby w wieku reprodukcyjnym i niecierpiące na bezpłodność. Uzyskane z niego pieniądze poszłyby na wsparcie materialne dla dzieci.

Krytycy pomysłu zwracają uwagę, że taki podatek istniał w okresie Związku Radzieckiego i nie przyniósł spodziewanego efektu. Niektórzy po znajomości zdobywali zaświadczenie o bezpłodności i byli z niego zwolnieni. Minister zdrowia Rosji przyznał, że również obecnie za równowartość 100 dolarów można uzyskać taki dokument.

Gazeta "Izwiestia" zwraca jeszcze uwagę na inny aspekt sprawy. W Rosji na 10 tysięcy mężczyzn przypada 12 i pół tysiąca kobiet. Dziennik pisze, że zachęcanie do rodzenia dzieci niezamężne kobiety byłoby niestosowne.