Epidemia zapalenia opon mózgowych na wschodzie Rosji

Na rosyjskim Dalekim Wschodzie epidemia zapalenia opon mózgowych. Na chorobę zapadło już ponad tysiąc osób, w większości dzieci.

W miastach Chabarowsk i Komsomolsk nad Amurem rok szkolny rozpocznie się z ponad dwutygodniowym opóźnieniem, dopiero 18 września.

Ze wstępnych badań wynika, iż przyczyną epidemii była skażona woda w rzecze Amur. Wykryto w niej wirusy wywołujące zapalenie opon mózgowych.

W szkołach i przedszkolach przeprowadzane są kontrole stanu przestrzegania higieny. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami ukarano już wielu dyrektorów placówek i pracowników administracyjnych. Wystawiono też ponad 60 mandatów za kąpiel w niedozwolonych miejscach.