Orły Karskiego dla Michnika i Foxmana

Adam Michnik, redaktor naczelny ?Gazety?, i Abraham H. Foxman, dyrektor Ligi przeciw Zniesławianiu, otrzymali tegoroczną nagrodę kapituły nagrody Orła Jana Karskiego.

Karski to legendarny kurier Polski Podziemnej, który podczas II wojny światowej ujawniał na Zachodzie prawdę o zagładzie polskich Żydów. Michnik uhonorowany zostanie za "czynienie Polski lepszą". Foxman za "niezłomną walkę przeciw zniesławianiu i odważne mówienie nienawiści: "Nigdy więcej"". Liga działa 93 lata. Przeciwstawia się nienawiści i poniżaniu mniejszości.

Nagroda ma charakter honorowy. Towarzyszy jej jedynie statuetka Orła, której projekt zaakceptował sam Karski. Laureatami pierwszej edycji w 2000 r. byli: ks. prof. Józef Tischner i Jacek Kuroń. Potem dostali ją m.in.: rabin Jacob Baker i burmistrz Jedwabnego Krzysztof Godlewski, doc. Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, arcybiskup prof. dr. hab. Alfons Nossol, Wiktor Juszczenko, "Tygodnik Powszechny", Oriana Fallaci.