Czy SKOK-i mogą powołać bank?

Decyzja nadzoru bankowego w sprawie utworzenia banku przez SKOK-i może się odsunąć z powodu weta jednego z lokalnych SKOK-ów.

Wniosek o utworzenie banku Kasa Krajowa SKOK złożyła do nadzoru bankowego już półtora roku temu. "Krajówka", która zrzesza wszystkie działające w Polsce SKOK-i (mające w sumie półtora miliona klientów), zapewnia, że Bank Oszczędnościowo-Kredytowy (BOK) miałby zajmować się obsługą rozliczeń w grupie SKOK. Dziś grupa musi korzystać z usług banków komercyjnych.

Plany Kasy Krajowej SKOK budzą kontrowersje niektórych spółdzielców. Dziś SKOK-i mają - przynajmniej teoretycznie - możliwość wyboru banku, z którego usług chcą korzystać. Przedstawiciele części SKOK-ów obawiają się, że jeśli w grupie znajdzie się BOK, to kasy będą musiały korzystać z jego usług nawet, gdy będzie pobierał wyższe prowizje, niż inne banki. A już dziś Kasa Krajowa jest oskarżana o nadmierną centralizację SKOK-ów.

Grzegorz Bierecki, prezes Kasy Krajowej, wyraził kilka tygodni temu nadzieję, że zgodę nadzoru na utworzenie BOK uzyska jeszcze przed wakacjami. Wygląda jednak na to, że sprawa może się odsunąć o kolejnych kilka tygodni lub miesięcy.

Z komunikatu po środowym posiedzeniu Komisji Nadzoru Bankowego wynika, że stroną w postępowaniu chce być SKOK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Wrześni. To jeden z większych SKOK-ów w zachodniej Polsce.

SKOK z Wrześni jest w ostrym konflikcie z "krajówką". Zarzuca jej łamanie prawa. Chodzi m.in. o przyznanie głosu na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej spółkom niebędącym SKOK-ami oraz narzucanie władzom SKOK-ów obowiązku uzyskiwania kwalifikacji w wyznaczonej uczelni.

SKOK z Wrześni wygrał już prawomocnie jeden z procesów dotyczący tej ostatniej sprawy. Zaskarżył też w sądzie uchwałę Kasy Krajowej o utworzeniu banku. Teraz chce, by nadzór odrzucił wniosek o utworzenie banku. - Obawiamy się, że bank z czasem zacznie prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do SKOK-ów, co osłabi ich rozwój - powiedział wczoraj "Gazecie" Marek Rosiński, prezes SKOK-u z Wrześni.

Gdyby tak się stało, system SKOK-ów ostatecznie zerwałby z niekomercyjną misją, którą się od lat szczyci. Już dziś - choć kasy są wciąż zwolnione z podatku dochodowego - niektóre pożyczki w SKOK-ach są droższe, niż te bankowe.

KNB nie zdecydowała wczoraj, czy dopuścić SKOK z Wrześni jako stronę. Zamówiła w tej sprawie opinie prawników, które mają wykazać, czy SKOK ma w tej sprawie tzw. interes prawny.