Za euro powalczymy z bezrobociem

Ponad 9,5 mld euro - tyle pieniędzy może napłynąć do Polski z Unii na walkę z bezrobociem, opiekę społeczną i edukację w latach 2007-13

Ponad 9,5 mld euro - tyle pieniędzy może napłynąć do Polski z Unii na walkę z bezrobociem, opiekę społeczną i edukację w latach 2007-13.

Takie pieniądze rząd chce zarezerwować w programie operacyjnym "Kapitał ludzki". To plan, jak wydawać fundusze unijne w latach 2007-13. - Jak wynika z naszych doświadczeń, pieniądze na projekty szkoleniowe czy aktywizacji zawodowej są wydawane z bardzo dobrym skutkiem. Co więcej, są wydawane szybko i dość sprawnie - mówiła w poniedziałek minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.

Jak szacuje ministerstwo, z działań przeciwko bezrobociu w ramach realizowanego dziś sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" skorzystało ponad 510 tys. osób. Ponad połowa z nich ma dzięki temu pracę. Wpływ "Kapitału ludzkiego" ma być jeszcze większy.

- Ważne, że około 70 proc. wszystkich środków z "Kapitału ludzkiego" trafi do województw na projekty regionalne - dodała minister. Program operacyjny "Kapitał ludzki" ma na celu m.in. zwiększenie zatrudnienia, ale znajdą się w nim również pieniądze na usprawnienie pracy administracji.

Jak powiedziała min. Gęsicka, większość pieniędzy unijnych na programy dotyczące walki z bezrobociem będzie wydawana za pośrednictwem już istniejących instytucji rynku pracy - wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Unijne pieniądze na wsparcie społeczne i wyrównywanie szans będą kierowane m.in. przez ośrodki pomocy społecznej.

Programy operacyjne opracowane w resorcie rozwoju będą - po zaakceptowaniu przez rząd - dyskutowane w konsultacjach społecznych.