Plebania sprzedana za długi

Komornik sprzedał byłą plebanię elbląskiej parafii św. Jerzego. Anonimowy nabywca zapłacił 202 tys. złotych. W ten sposób spłacane są długi księdza Jana Halberdy

Pieniądze pokryją niewielką część długów zaciągniętych przez ks. Halberdę. Duchowny na początku lat 90. był proboszczem parafia św. Jerzego i dyrektorem gospodarczym kurii u ówczesnego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Prowadził kościelne inwestycje (m.in. zbudował siedzibę kurii i seminarium duchowne). Pieniądze na inwestycje pożyczał "na parafię", ale ich nie oddawał. Oszukanych zostało kilkadziesiąt osób, firm i instytucji.

Sądy w latach 2001-04 wydały kilkanaście wyroków korzystnych dla wierzycieli. Według komornika Władysława Kubrynia, który zlicytował wczoraj budynek parafii, zobowiązania księdza wynosiły ok. 35 mln złotych.

W najbliższych tygodniach pod młotek pójdą kolejne nieruchomości: przedszkole katolickie, hospicjum i siedziba sióstr nazaretanek.