Nagrody "Literatury na Świecie"

Miesięcznik przyznał nagrody za ubiegły rok. Jury pod przewodnictwem poety i redaktora naczelnego "LnŚ" Piotra Sommera w kategorii Poezja nagrodziło Aleksandrę Olędzką-Frybesową za przekład tomu wierszy Philippe'a Jaccotteta "Ten, który nie wie" (Świat Literacki) oraz Jana Gondowicza za przekład "Ćwiczeń stylistycznych" Raymonda Queneau (także Świat Literacki). W kategorii Proza nagrodzono Marynę Ochab za przekład "Zazi w metrze" Queneau (PIW) i Ryszarda Engelkinga za przekład "Pani Bovary" Flauberta (słowo/obraz terytoria). W kategorii Nowy Głos laureatami zostali Katarzyna Jakubiak za przekład tomu wierszy Yousefa Komunyakaa "Pochwała miejsc ciemnych" (Znak) i Leszek Kwiatkowski za przekład książki Amosa Oza "Opowieść o miłości i mroku" (Muza). Kategorię Translatologia, leksykografia i literaturoznawstwo wygrał Wiesław Boryś, autor "Słownika etymologicznego języka polskiego" (Wydawnictwo Literackie). Laureatem nagrody im. Andrzeja Siemka został Cezary Wodziński, autor książki "Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą" (słowo/obraz terytoria).