Nagroda Nowaka-Jeziorańskiego dla Szuszkiewicza

Lider opozycji białoruskiej odbierze nagrodę w niedzielę

Stanisław Szuszkiewicz, profesor fizyki, członek Białoruskiej Państwowej Akademii Nauk, głową państwa białoruskiego został w 1991 r. To on w grudniu 1991 roku w Puszczy Białowieskiej wraz z przedstawicielami Rosji i Ukrainy podpisał umowę, która zapoczątkowała rozpad Związku Sowieckiego. Za jego kadencji Rada Najwyższa wprowadziła regulacje dotyczące własności prywatnej, zliberalizowała gospodarkę oraz uchwaliła podstawowe prawa, podwaliny transformacji Białorusi w demokratyczne państwo prawa. Dziś prof. Szuszkiewicz stoi na czele jednej z najbardziej wpływowych partii opozycyjnych w tym kraju - Hromada.

Nagroda im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego została ustanowiona w 2004 r. Jej laureatami byli Tadeusz Mazowiecki i George Bush senior. Jej fundatorami są miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej.