Podwyżki zasiłków

Wyższe zasiłki ze świadczeń rodzinnych i z opieki oraz podwyższenie kwoty dochodu uprawniającej do pomocy społecznej - to nowe propozycje rządu

Dziś na konferencji prasowej przedstawi je nowa minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, od 1 września obowiązywać mają nowe stawki zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Tak jak dziś mogliby je dostać ci, którzy mają 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawa uprawniająca do zasiłku pozostaje bez zmian, bo - jak wynika z naszych informacji - przeciwnikiem jej podwyższenia, a tym samym zwiększenia liczby świadczeniobiorców była wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska. Uważała, że budżet tego może nie udźwignąć i wolała większym wsparciem otoczyć rodziny wielodzietne.

Podstawowe świadczenie - zasiłek rodzinny (dziś 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie, 66 zł na kolejne) - byłby teraz uzależniony od wieku dzieci. Wynosiłby: 48 zł na dziecko do 5 lat, 64 zł - 5 do 18 lat i 68 zł na starsze (maks. do 24 lat). Wyższe byłyby dodatki na kształcenie i rehabilitację: teraz to 50 zł na dziecko do 5. roku życia i 70 zł na starsze, a od 1 września - odpowiednio 60 i 80 zł. Na wyprawkę szkolną dziecko dostawałoby już nie 90 zł, ale 100 zł. Na naukę poza miejscem zamieszkania o 10 zł więcej niż teraz, czyli 50 zł na dojazd do szkoły lub 90 zł na zamieszkanie w bursie czy internacie.

Wielodzietni dostają dziś po 50 zł na trzecie i każde następne dziecko, po podwyżce mieliby dostawać 80 zł.

Do 153 zł wzrósłby także zasiłek pielęgnacyjny pobierany w gminach. Nie zmieniłyby się dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, becikowe dla wszystkich, dodatek na wychowawczym, dla samotnych rodziców. Bez zmian zostałyby też zaliczki alimentacyjne (w Sejmie jest projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym).

Od 1 października czekałyby nas podwyżki z pomocy społecznej. Rząd chce, by uprawniał do niej wyższy dochód. Będzie to prawdopodobnie: dla osób samotnych - 477 zł, a dla rodzin - 351 zł na osobę (dziś to 461 i 316 zł). Zasiłek stały z opieki mógłby wynosić maksymalnie 444 zł miesięcznie, czyli o 26 zł więcej niż obecnie. O podobną kwotę wzrosłaby także pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na usamodzielnienie czy kontynuowanie nauki.

Te propozycje rządu musi jeszcze zatwierdzić Komisja Trójstronna.