Bogdan Borusewicz odznaczony przez prezydenta Litwy

Prezydent Litwy odznaczył marszałka Senatu Bogdana Borusewicza Wielkim Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Prezydent Adamkus podkreślił zasługi Borusewicza, jednego z przywódców "Solidarności", "na rzecz poparcia litewskich dążeń niepodległościowych oraz osobisty wkład w dziedzinie rozszerzenia litewsko-polskich stosunków". Marszałek Borusewicz rozmawiał z prezydentem m.in. o 250 tys. Polaków mieszkających na Litwie i uzyskał deklarację, że do końca 2007 rozwiązana zostanie kwestia zwrotu im ziemi.