Benedykt XVI modlił się za powodzenie swojej pielgrzymki do Polski

Papież Benedykt XVI modlił się w niedzielę w południe, by jego pielgrzymka do Polski była owocna

Nazwał ją "wspomnieniem umiłowanego Jana Pawła II", a zwracając się do Polaków, powiedział po polsku: "Przygotowujemy się do bliskiego już spotkania w Polsce. Matce Najświętszej zawierzam tę podróż i za Jej wstawiennictwem proszę Boga, aby w tych dniach ożywiał i umacniał naszą wiarę. Niech Jego błogosławieństwo stale nas wspomaga". Pielgrzymka papieska rozpoczyna się we czwartek pod hasłem: "Trwajcie mocni w wierze".