Borusewicz uhonorowany litewskim odznaczeniem

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz został uhonorowany Wielkim Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. To wysokie odznaczenie otrzymał w Wilnie od prezydenta Litwy

Valdas Adamkus nadał Borusewiczowi odznaczenie za osobisty wkład w umacnianie stosunków litewsko-polskich i wybitne zasługi we wspieraniu litewskich dążeń niepodległościowych.

Marszałek Senatu podkreślił, że traktuje ten order także jako wyraz szacunku dla ludzi z Solidarności, którzy wspomagali Litwinów w ich walce o wyzwolenie się spod radzieckiej dominacji. Bogdan Borusewicz przypomniał, że Litwa znajdowała się wówczas w dramatycznej sytuacji i wielu jego kolegów pomagało mu w organizowaniu wsparcia dla tego rejonu. Marszałek Senatu dodał, że ma jeszcze jeden powód do wielkiej satysfakcji, bo to pierwsze odznaczenie tej rangi które kiedykolwiek dostał.