W Rosji otwarto muzeum Józefa Stalina

Wołgogradzka fundacja Gorożanin otworzyła wczoraj nowe Muzeum Stalina, które ma "przypominać atmosferę epoki stalinowskiej" w czasach II wojny światowej, a zwłaszcza walk o Stalingrad (czyli dzisiejszy Wołgograd) z lat 1942-43. W niewielkim muzeum odtworzono m.in. kremlowski gabinet Józefa Stalina. Władze Wołgogradu zastrzegają, że kontrowersyjne muzeum to inicjatywa prywatna i niewspomagana z pieniędzy publicznych.