Nowy wiceminister edukacji o "antypolskich siłach"

Nowym wiceministrem edukacji został łódzki poseł Ligi Polskich Rodzin, Mirosław Orzechowski.

Urodzony w 1957r., ukończył Instytut Teologiczny w Łodzi, studiował też w Warszawie. Przez trzy kadencje łódzki radny, a w latach 2002-06 wiceprezydent tego miasta, odpowiedzialny za kulturę i edukację.

Działa społecznie - jest m.in. prezesem Katolickiego Klubu im. Św. Wojciecha oraz twórcą i redaktorem naczelnym wydawanego przez Klub narodowego miesięcznika "Aspekt Polski".

W swoim piśmie pisze m.in. o "Antypolskich siłach, także wewnętrznych[...], prowadzących twardą batalię o ostateczną deprawację Polaków i o zniszczenie polskiego dziedzictwa narodowego" i dalej "Podkreśla się, że "nie opłaca się" Polakom swą polskość manifestować i umacniać, bo Polacy są obywatelami Europy, a owa "polskość" jest cechą negatywną, niechcianą, nieopłacalną."

Wiceminister pisze następnie o "rozmnażaniu zboczeń przez kooptację" w kontekście promocji homoseksualizmu w Polsce, obrazoburczych wystawach w galeriach i złym doborze literatury w bibliotekach. "Warto zwrócić uwagę na prasę, jaką możemy znaleźć w bibliotekach - do niedawna w większości łódzkich bibliotek nie można było przeczytać niemal żadnych pism katolickich, narodowych, patriotycznych!" - pisze wzburzony minister.

Czy Mirosław Orzechowski sprawdzi się w ministerstwie edukacji?