Literówka w teście maturalnym z WOS

Jakie skutki będzie mieć starzenie się ludności w Polsce? M.in. nad tym zagadnieniem głowili się wczoraj maturzyści na pisemnym egzaminie z geografii

Na zdawanie z tego przedmiotu zdecydowało się najwięcej maturzystów - 140 tys., czyli jedna trzecia zdających.

- Uczniom wydaje się, że geografii nauczyć się najłatwiej. Wyniki egzaminów nie zawsze jednak potwierdzają ten ich optymizm - mówi Maria Magdziarz, zastępca dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

- Było mnóstwo opisowych zadań, które wymagały obszernych, szczegółowych odpowiedzi. Brakowało mi czasu! - martwił się Sebastian Kałdyk z IV LO w Poznaniu.

W jednym z początkowych zadań maturzyści mieli obliczyć, jak długa jest tama między Jeziorem Czorsztyńskim i Jeziorem Sromowieckim, jeśli na mapie ta odległość wynosi 1,5 cm (wystarczyło odszukać informację o skali mapy).

Potem było trudniej. Trzeba było np. opisać, jak powstawały skały wapienne, z których zbudowane są Pieniny. I podać trzy przykłady społeczno-gospodarczych skutków starzenia się ludności w Polsce.

Po geografii najpopularniejszym przedmiotem maturalnym była biologia (zdaje ją 27 proc. maturzystów). A dalej - wiedza o społeczeństwie (22 proc.) i matematyka (21 proc.).

W testach z WOS-u, które maturzyści rozwiązywali w poniedziałek, był błąd. Chodzi o zadanie, w którym trzeba było rozszyfrować skróty nazw różnych partii. Zamiast skrótu Socjaldemokracji Polskiej (SdPl) pojawił się inny, z literówką - SLDP.

- Uczniowie mogą być spokojni. Uwzględnimy każdą odpowiedź, punkty przyznane zostaną nawet za brak odpowiedzi w tej rubryce - zapowiada Magdziarz.

Sesja maturalna potrwa do końca maja. W tym czasie każdy uczeń zdaje pisemnie język polski, obcy i wybrany przedmiot. Ustnie trzeba zdać egzamin z polskiego i języka obcego. Najbardziej ambitni mogli wybrać też przedmioty dodatkowe - najwyżej trzy. Wyniki matur mają być znane 11 lipca.