Kaczyński mianuje generałów

Prezydent Lech Kaczyński nominował wczoraj na najwyższy stopień wojskowy generała Franciszka Gągora, szefa sztabu generalnego. Nominacje generalskie otrzymali również m.in. szef WSI Jan Żukowski i Leszek Soczewica, szef gabinetu szefa MON.

Nominacje generalskie otrzymali również kombatanci - żołnierze AK i polskich sił zbrojnych: Antoni Heda, Stanisław Karolkiewicz, Zygmunt Ludwik Odrowąż-Zawadzki, Tadeusz Sawicz, o. Franciszek Studziński i Elżbieta Zawacka.