Wielka Brytania: Polacy są wyzyskiwani

Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii są bezprawnie wyzyskiwani - pisze dziennik "Guardian". Gazeta przeprowadziła śledztwo w sprawie warunków pracy imigrantów.

Najgorsza jest sytuacja w hotelarstwie. Według dziennika, imigranci stanowią tu 60 procent siły roboczej i są często świetnie wykwalifikowani. Ich płace należą jednak do najniższych w kraju. Zdaniem związków zawodowych, 80 procent hoteli płaci najniższe możliwe stawki, często wymagając nadgodzin w ramach podstawowej pensji. Hotele o niższych standardach oferują nawet pieniądze poniżej ustawowej minimalnej płacy.

Zdaniem Stowarzyszenia Polaków w Wielkiej Brytanii, imigranci często nie otrzymują nawet wymaganego przez prawo wyszczególnienia zarobków na papierze. Problemem jest to, że imigranci nie znają swoich praw, lub boją się je egzekwować. Bo zapisanie się do związku zawodowego - konkluduje "Guardian" - grozi utratą pracy.