Słowenia ma szanse na euro od 1 stycznia

Słowenia ma duże szanse, aby przyjąć euro od 1. stycznia przyszłego roku. Taką opinię wyraził austriacki minister finansów Karl-Heinz Grasser.

Austria przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej. Minister Grasser rozmawiał z dziennikarzami w Brukseli, po spotkaniu ministrów finansów państw strefy euro. Podkreślił, że władze Unii będą ściśle przestrzegały kryteriów, obowiązujących przy przyjmowaniu do tej strefy nowych państw. Podał przy tym przykład Litwy, która też chciała przyjąć euro z początkiem przyszłego roku, ale ma zbyt wysoką inflację.

Kryteria, które muszą spełniać państwa chcące wprowadzić euro, dotyczą między innymi poziomu deficytu budżetowego, stabilności kursów waluty i stóp procentowych oraz wskaźnika inflacji. W maju Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny rozpatrzą przestrzeganie tych kryteriów przez Słowenię.