Collegium Invisibile czeka na studentów

Do końca marca trwa nabór do Collegium Invisibile - stowarzyszenia zajmującego się edukacją wybitnie uzdolnionych studentów polskich uczelni

Podstawą studiów jest współpraca oparta na relacji mistrz - uczeń: każdy student zajmuje się wybraną dziedziną nauk humanistycznych lub społecznych pod kierunkiem wybranego uczonego.

Wśród dotychczasowych studentów CI znalazło się kilkadziesiąt osób, które już dziś odgrywają znaczną rolę w życiu naukowym i społecznym. Do grona tutorów CI należeli m.in.: Jerzy Axer, Leszek Balcerowicz, Jan Błoński, Bronisław Geremek, Aleksander Gieysztor, Jerzy Kłoczowski, Andrzej Koźmiński, Ewa Łętowska, Mirosława Marody, Andrzej Mencwel, Marek Safjan, Władysław Stróżewski, ks. Józef Tischner.

Stypendystą może zostać student dowolnego (niekoniecznie humanistycznego!) kierunku dowolnej uczelni po ukończeniu I lub II roku studiów. Część pisemna rekrutacji polega na przesłaniu aplikacji. Na jej podstawie chętni zostaną dopuszczeni do części ustnej.

Więcej informacji i wzór aplikacji pod adresem: www.rekrutacja.ci.edu.pl