Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Od 1 marca wzrastają najniższe emerytury i renty oraz dodatki do nich - ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na korzyść zmienia się także kwota bazowa, na podstawie której obliczana jest emerytura. Będzie wynosiła 1977,20 zł (obecnie 1903,03 zł)

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od marca wyniesie 597,46 zł (obecnie 562,58 zł) miesięcznie, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 459,57 zł (dotąd 432,74 zł).

Pobierający dodatek pielęgnacyjny mogą liczyć na 153,19 zł. Tyle samo wyniesie dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie. Rośnie również dodatek dla sierot - do 287,93 zł.

- Zmieniają się kwoty świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - podaje ZUS. - W zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy wynoszą: za miesiąc - 7,68 zł i odpowiednio rosną, np. za trzy miesiące - 23,00 zł, za 20 miesięcy - 153,19 zł.

Takie same kwoty (od 7,68 zł za miesiąc) będą przysługiwać żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i w batalionach budowlanych.

Dorabiający emeryci i renciści będą mieli nowe wysokości stawek, po przekroczeniu których świadczenia są zmniejszane lub zawieszane. Zmieniają się także kwoty tych maksymalnych zmniejszeń. Gdy emeryci dorobią więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc., ZUS może im "obciąć" najwyżej 413,37 zł - w przypadku emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 310,05 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 351,38 zł - z rent rodzinnych.

Do 5057,24 zł wzrasta zasiłek pogrzebowy.