Zmiany w polityce lekowej

W ubiegłym roku NFZ przeznaczył 6,3 mld zł na refundację leków, dodatkowo 600 mln na programy lekowe, a szpitale kupiły leki za 2 mld. - Ze środków publicznych wydajemy na leki prawie 9 mld - podsumował wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. - To jest prawie jedna czwarta środków NFZ. Jesteśmy blisko ściany - stwierdził

Władze resortu chcą zmienić zasady ustalania list refundacyjnych i uporządkować ustawy dotyczące leków. Zapowiadają elektroniczną obserwację wypisywanych recept, stopniowe wprowadzanie nowych leków na listy refundacyjne. Chcą też kontynuować zamierzenia ministra Balickiego i wprowadzić nową kategorię leków - specjalistycznego przeznaczenia.

Wczoraj minister zdrowia Zbigniew Religa zarządził burzę mózgów, z której mają się wyłonić propozycje zmian w polityce lekowej. Czwartkowe spotkanie w ministerstwie cieszyło się ogromnym powodzeniem - sala kinowa była zapełniona głównie przez przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Bolesław Piecha zachęcał wszystkich zebranych do zapoznania się z ustawą o działalności lobbingowej, która zacznie obowiązywać od początku marca. Jawny lobbing będzie mógł mieć miejsce podczas konsultacji nad tworzeniem nowych ustaw.