Sztab Generalny. Gen. Cieniuch za gen. Piątasa

Zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch będzie pełnił obowiązki szefa Sztabu Generalnego do momentu powołania nowego - zapowiedział szef MON Radosław Sikorski

Dotychczasowy szef sztabu gen. Czesław Piątas z końcem stycznia odszedł na emeryturę. - Nominacja szefa sztabu jest wyłączną prerogatywą prezydenta, dlatego nie będę się wypowiadał na temat kandydatur - powiedział wczoraj Sikorski. Nie podał terminu nominacji szefa sztabu. Stwierdził jedynie, że nastąpi to "niezwłocznie". Zwyczajowo kandydatami na szefa sztabu są generałowie "trzygwiazdkowi" - zastępcy szefa sztabu, dowódcy rodzajów wojsk. Obecnie są to generałowie: Cieniuch, Lech Konopka, Edward Pietrzyk, Andrzej Ekiert, Mieczysław Bieniek, Stanisław Targosz i adm. Roman Krzyżelewski.

Minister potwierdził, że dowódca jednostki specjalnej GROM płk Tadeusz Sapierzyński złożył wniosek o zwolnienie ze służby wojskowej. Według nieoficjalnych informacji na to stanowisko chciałby powrócić poprzedni szef GROM płk Roman Polko.