Dorn: Zaniedbania urzędników przyczyniły się do katastrofy

Minister spraw wewnętrznych przyznał, że do katastrofy w Katowicach mogły się przyczynić zaniedbania urzędników. Ludwik Dorn powtórzył w radiowej Trójce, że ministerstwo wydawało zarządzenia, dotyczące utrzymania obiektów użyteczności publicznej, ale nie zawsze były one wykonywane.

Szef MSW powiedział, że trzeba sprawdzić wszystkie informacje mediów o nieprawidłowościach w zawalonej hali. Jeśli informacje te się potwierdzą, to odpowiedzialni za zaniedbania powinni ponieść konsekwencje. Minister przyznał, że władze centralne mogły bardziej zdecydowanie egzekwować zarządzenie o usuwaniu śniegu z dachów, wydane 23 stycznia.

Ludwik Dorn powiedział, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na działanie Państwowej Inspekcji Budowlanej. Dodał, że instytucja ta nie może się tłumaczyć tym, iż brakuje jej pieniędzy i etatów.