Wirtualne muzeum w Wilanowie

W warszawskim Wilanowie można oglądać wystawę "Od muzeum Stanisława Kostki Potockiego do muzeum wirtualnego. Zastosowanie cyfrowych technik dokumentacyjnych do rejestrowania zabytków".

Ekspozycja powstała we wspołpracy z krakowską firmą DEPHOS, która specjalizuje się w laserowym skanowaniu zabytkowych obiektów i ich dokumentacji. Jak powiedział prezes firmy Marcin Prochaska, są to w tej chwili najnowocześniejsze metody dokumentowania zabytków, z dokładnością od dwóch setnych milimetra. Pozwala także na prezentację obiektów, które nigdy nie opuszczają miejsca przechowywania.

Komisarz wystawy Elżbieta Modzelewska wyjaśniła, że cyfrowa prezentacja zabytków i dzieł sztuki ma na celu także pozyskanie nowej, młodej publiczności. Nowe technologie dają muzeom duże możliwości: ułatwiają ludziom wyobrażenie sobie jak wygladało kiedyś wnętrze pałacu czy tkanina, która się przez lata zmieniła.

Elżbieta Modzelewska jest przekonana, że cyfrowa prezentacja zabytków i dzieł sztuki nigdy nie zastąpi oglądania obiektów w rzeczywistości. Przyznaje jednak, że kiedy 200 lat temu Stanisław Kostka Potocki tworzył Muzeum w Wilanowie - także nie mógł przypuszczać, że zgromadzone przez niego eksponaty będą kiedyś prezentowane w wirtualnej rzeczywistości.

Wystawa "Zastosowanie cyfrowych technik dokumentacyjnych do rejestrowania zabytków" prezentowana jest Budynku Oficyny Kuchennej Muzeum w Wilanowie i będzie czynna przez dwa miesiące.