Tekst rozporządzenia prezydenta ws. żałoby narodowej

Przekazujemy tekst rozporządzenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 29 stycznia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tragicznym wydarzeniem na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 r. zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 2006 r. od godz. 16.00 oraz w dniach 30, 31 stycznia i 1 lutego 2006 r.

§ 2

W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe, albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci ofiar tragicznego wydarzenia na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.