Powstał zespół ds. mafii. Ziobro: zabrać majątki "Pruszkowa"

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół ds. mafii pruszkowskiej. Ma doprowadzić do postawienia nowych zarzutów kolejnym osobom i zbadać majątki przestępców

O powołaniu zespołu poinformował wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zespół przeanalizuje zamknięte już postępowania, tak by sprawdzić, czy nie ma tam nowych lub pominiętych wątków. - Może to doprowadzić do postawienia zarzutów hersztom bandy, którzy siedzą w zakładach karnych, jak i tym, którym wymiar sprawiedliwości nie dał się we znaki tak, jak dać się powinien - powiedział Ziobro.

Zespół sprawdzi też, czy prokuratura badała majątki podejrzanych i czy skutecznie próbowano je przejąć na poczet skarbu państwa.

Minister wydał podległym sobie prokuratorom polecenie, by we wszystkich sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej wykazywali "większą aktywność" w zakresie ustalania majątków i źródeł dochodów przestępców. Kolejne zalecenie Ziobro dotyczy przedterminowego zwalniania przestępców z więzień: o każdym przypadku warunkowego zwolnienia sprawców, którzy kierowali lub zakładali zorganizowaną grupę lub związek zbrojny, prokuratorzy mają informować Prokuraturę Krajową.