Ksiądz Twardowski - Urodzony w Dzień Dziecka

Ksiądz Jan Twardowski urodził się w Warszawie 1 czerwca 1915 roku. Pierwszy tomik wierszy wydał jeszcze w 1937 roku, wtedy też rozpoczął studia polonistyczne. Podczas wojny był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu. W 1947 roku skończył studia, rok później złożył święcenia kapłańskie. Był katechetą dzieci niepełnosprawnych w Państwowej Szkole Specjalnej, doświadczenia z tego okresu wracały potem w wielu jego wierszach. W 1959 roku został rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, z którym związany był do końca życia. Przekładano go na wiele języków, w tym na angielski, fiński, francuski, hebrajski i rosyjski, a łączny nakład jego tomów przekroczył 2 mln egzemplarzy. Był laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Brata Alberta, Medalu im. Janusza Korczaka i przyznawanego przez dzieci Orderu Uśmiechu.