Trybunał Konstytucyjny uwalnia Marka

Andrzej Marek, redaktor naczelny "Wieści Polickich", został skazany na areszt w zawieszeniu i przeproszenie pomówionego urzędnika. Nie chciał przeprosić - więc sąd musiał mu odwiesić trzymiesięczny areszt. Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw do uznania kasacji. Do aresztu zgłosił się we wtorek. Rok wcześniej złożył do Trybunału skargę konstytucyjną na art. 212 par. 2 kodeksu karnego, z którego został skazany. Wczoraj Trybunał skorzystał ze swojego prawa, aby wstrzymać wykonanie wyroku sądu w sprawie, która ma być przedmiotem badania. Ta decyzja jest wiążąca dla sądu, kiedy tylko do nich dotrze - dziennikarz wyjdzie z więzienia. Andrzej Marek poprosił też prezydenta o ułaskawienie. Prośba czeka na rozpatrzenie.