Jarosław ma wszystkie cechy dominacji - komentuje profesor Janusz Czapiński

Biologia ma prawo w tym przypadku porządzić polityką. Nauka potwierdziła, że jednojajowy bliźniak pójdzie w ogień prędzej za swoim bratem niż za kimkolwiek innym. To jest wielka wspólnota genetyczna pomiędzy braćmi. Znamienna była również wypowiedź Lecha Kaczyńskiego tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, kiedy zameldował bratu wykonanie zadania. Nie zauważyłem, żeby to był dowcip. To właśnie wówczas Jarosław mógł utwierdzić się w przekonaniu, że ułożył plan, który należy teraz wprowadzać w życie. On tylko zna cały scenariusz. Dla innych cel tej rozgrywki jest ukryty.

W swoich badaniach wybitny naukowiec Robert Zajonc udowodnił, że ci, którzy wychodzą na świat jako pierwsi, pod wieloma względami przewyższają pozostałe rodzeństwo. Po Jarosławie Kaczyńskim, który urodził się wcześniej, widać, że posiada wszystkie cechy dominacji, także nad bratem. Nie jestem w stanie ocenić, na ile prezydent jest w stanie mu się przeciwstawić. Jeżeli jego zdolność samokontroli i zdyscyplinowania się jest duża, to może zdecydować się zawetować ustawę zaproponowaną przez brata. Dzieje się tak dlatego, że czasami narzucamy sobie konieczność odejścia od naturalnych odruchów. Może nastąpić takie zamanifestowanie swojej niezależności ze strony młodszego z bliźniaków. Ale to będzie bardziej gra w dobrego i złego policjanta. W większości sytuacji Lech Kaczyński będzie zachowywał się naturalnie i będzie sprzyjać bratu.