Ministerstwo nauczy patriotyzmu

Patriotyczne komiksy i gry komputerowe chce finansować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach nowego programu ?Patriotyzm jutra?

"Patriotyzm jutra" to jeden z 11 tzw. programów operacyjnych ministerstwa na rok 2006. Na jego realizację przeznaczono 5 mln zł - czyli dwa razy więcej niż na program "Znaki czasu", w ramach którego w całym kraju powstają kolekcje sztuki współczesnej. Jednym z głównych celów "Patriotyzmu jutra" jest "edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży, prowadzona w sposób zrozumiały i atrakcyjny". Projekty mogą zgłaszać instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, media, szkoły i kościoły. Koordynacją zajmie się Zamek Królewski w Warszawie.

- Chcemy wspierać obywatelską aktywność - tłumaczy min. Ujazdowski. Jako przykład podaje m.in. kierowany do szkół program "Ślady przeszłości" (prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej), w myśl którego uczniowie szukają w swojej okolicy zabytków, badają ich historię i podejmują próbę ochrony.

- Na pewno nie chodzi o to, żeby w ramach tego programu przychodzili do szkoły jacyś ludzie i mówili, że patriotyzm jest ważny - zapewnia podsekretarz stanu Tomasz Merta. Jego zdaniem nie ma przeszkód, żeby resort dofinansował, o ile będzie to uzasadnione, również patriotyczne komiksy i gry komputerowe. Według wiceministra Merty wzorami mogą być komiksowa antologia "Wrzesień" albo zbiór z pokłosiem konkursu komiksowego ogłoszonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Drugą nową pozycją na liście programów operacyjnych jest program "Fryderyk Chopin" (budżet 5,5 mln zł). Obejmie serię przedsięwzięć związanych z promocją i ochroną twórczości Chopina, w tym także wspieranie turystyki kulturalnej śladami kompozytora i produkcję multimediów z jego muzyką. Ma to być element przygotowań do obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora przypadającej w 2010 r.

Nowością w istniejącym programie "Dziedzictwo kulturowe" będzie projekt ochrony polskich zabytków poza granicami kraju. Chodzi m.in. o dokumentację zabytków na Wschodzie, rewitalizację zabytkowych cmentarzy i miejsc martyrologii. Ministerstwo chce na ten cel przeznaczyć 3,5 mln zł.

Jest także szansa, że do bibliotek trafi w tym roku więcej książek. Ministerstwo przeznaczyło aż 25 mln zł na zakupy nowości w ramach programu "Promocja czytelnictwa".

Minister Ujazdowski zadeklarował, że do końca stycznia ogłosi decyzję w sprawie konfliktu w Operze Narodowej. Przypomnijmy, że już w grudniu szefowie artystyczni Kazimierz Kord i Mariusz Treliński zgłosili swoje votum separatum wobec dyrektora naczelnego Sławomira Pietrasa, który ich zdaniem nie realizuje wspólnego programu. - Jestem bardzo zasmucony sytuacją w Operze, życzyłbym sobie, żeby dyrektorzy współdziałali ze sobą, ale trzeba sytuację oceniać realistycznie. Na pewno nie pozwolimy, aby w tak ważnej instytucji trwał konflikt - powiedział minister Ujazdowski.

Wiceministrem odpowiedzialnym za współpracę zagraniczną i fundusze unijne został Krzysztof Olendzki, historyk i dyplomata, były wicedyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie i radca ambasady RP w Tallinie.

Min. Ujazdowski zapowiedział wczoraj także, że PiS podczas sobotniego drugiego czytania ustawy budżetowej zgłosi poprawkę przywracającą 15 mln zł, które sejmowa komisja finansów odebrała Instytutowi Sztuki Filmowej. To pieniądze na zobowiązania budżetu państwa wobec producentów filmów, m.in. "Solidarność, Solidarność", "Wróżby kumaka", "Persona non grata". Komisja odebrała je na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej.

Minister obiecał również, że do końca zdecyduje stycznia podejmie decyzję w sprawie Opery Narodowej, gdzie od dłuższego czasu trwa konflikt pomiędzy dyrekcją tej sceny.