Rewolucja Ziobry: 24-godzinne sądy

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaprezentował projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ich podstawą ma być postępowanie przyspieszone w tych wszystkich sprawach, w których sprawca został złapany na gorącym uczynku lub tuż po dokonaniu przestępstwa i jego wina nie ulega wątpliwości

Po aresztowaniu prokurator ma mieć 48 godzin na przygotowanie (z pomocą policji) aktu oskarżenia, który następnie w ciągu 24 godzin musiałby rozpatrzyć sąd. Jeśli w ciągu tego czasu nie zostałby wydany wyrok, podejrzany musiałby zostać zwolniony.

Wiceminister Kryże stwierdził, że tryb przyspieszony będzie dotyczył m.in. występków chuligańskich, gróźb karalnych, ale też np. wykroczeń drogowych.

Zmiany, oprócz przyspieszenia rozstrzygnięć w określonych rodzajach postępowań, ma również wpłynąć na zwiększenie nieuchronności kary - dzisiaj wielu oskarżonych po prostu nie stawia się na rozprawach.

Minister Ziobro powiedział, że rząd ma zająć się projektem ustawy w połowie stycznia. Przyspieszony tryb może dotyczyć nawet 200 tysięcy postępowań. W sprawach przyspieszonych sądy mogą skazywać najwyżej na dwa lata pozbawienia wolności

Twoim zdaniem sądy całodobowe