90 proc. jawności. Sikorski odtajnia Układ Warszawski

Po Układzie Warszawskim, pakcie obronnym utworzonym przez ZSRR i jego satelitów, zostało w polskich archiwach 1445 zbiorów dokumentów.

Wczoraj minister obrony Radosław Sikorski ogłosił, że 441 z nich nigdy nie było tajnymi, a kolejne 881 właśnie odtajnił. Zrobił to zgodnie z sugestią komisji sztabu generalnego, która dokumenty przejrzała.

- Te dokumenty można traktować jako już ujawnione i trafią do Instytutu Pamięci Narodowej - zapowiedział Sikorski.

Pozostały 123 zbiory dokumentów, co do których komisja sztabu generalnego decyzję pozostawiła ministrowi.

Min. Sikorski zapowiedział, że powoła specjalną komisję do oceny tych zbiorów. - Chciałbym, aby dokumenty zostały ocenione nie tylko przeze mnie, ale i przez wybitnych historyków, prawników i pracowników Centralnego Archiwum Wojskowego - powiedział. Minister zaznaczył, że te dokumenty mogą mieć znaczenie dla współczesnego bezpieczeństwa kraju.