Nie ujawnią wszystkiego

Część dokumentów Układu Warszawskiego pozostanie zapewne tajna. Wczoraj komisja MON przekazała ministrowi obrony Radosławowi Sikorskiego ekspertyzę w tej sprawie.

Ujawnienie dokumentów Układu Warszawskiego i przekazanie ich do IPN min. Sikorski zapowiedział w listopadzie. Powołał specjalną komisję, która miała ocenić, które z nich mogą być ujawnione. Z ok. 1500 zespołów dokumentów eksperci wyodrębnili 441, które nigdy nie powinny być tajne. 881 zespołów może zostać ujawnionych. Jednak zdaniem wojskowych w przypadku 123 jednostek archiwalnych decyzje powinien podjąć sam szef MON, bowiem zawierają informacje istotne z punktu widzenia współczesnej obronności.

Procedura ujawniania akt nie przewiduje konsultacji z innymi państwami Układu Warszawskiego, tak aby również ich informacje tajne nie zostały ujawnione. Układ Warszawski - powstały w 1955 r. pakt wojskowy pod zwierzchnictwem ZSRR - został rozwiązany w 1991 r. w Pradze. Wówczas jego członkowie zobowiązali się do nieujawniania jego tajemnic. Polski szef MON jest zdania, że umowa nie została ratyfikowana przez polski Sejm i jest nieważna.