Polscy biskupi piętnują pazernych pracodawców

Polscy biskupi wytaczają armaty przeciw pracodawcom. W liście, który usłyszymy w kościołach w najbliższą niedzielę, dostanie się im za wszystkie grzechy. Ponieważ będzie to dzień Świętej Rodziny, napiętnowane będą głównie te, które godzą w polskie rodziny. A jest ich sporo.

- Powołanie do życia w rodzinie (...) wyznacza granice zaangażowaniu zawodowemu i społecznemu - przypominają biskupi. I chwilę potem grzmią na pracodawców, którzy mają "rabunkową postawę". Co ich tak złości?

- Biskupów niepokoi spustoszenie dokonywane przez pracę w niedzielę - mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski. - Pracownik nie jest i nie może być uważany jedynie za siłę roboczą. To są matki i ojcowie, żony i mężowie, którym trzeba zagwarantować najbardziej elementarne prawo do życia rodzinnego i małżeńskiego.

Grzechy złych szefów wg biskupów

* mają postawę rabunkową

* uważają ludzi wyłącznie za siłę roboczą

* nie gwarantują prawa do życia małżeńskiego i rodzinnego

* żądają od młodych mężatek, by w najbliższym czasie nie rodziły dzieci

* żądają całkowitej dyspozycyjności, co uniemożliwia życie rodzinne pracownika

* żądają tzw. samozatrudnienia i bez końca przedłużają umowę na czas określony

* doprowadzają do bankructwa rzemieślników i firmy rodzinne, bo nie płacą im za pracę

* niszczą spokój rodzinny, powodują niepewność, stres i depresję

Co ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy (raport z 2004 r.)

15 % ze skontrolowanych firm nie prowadzi ewidencji czasu pracy

43 % nie udziela dni wolnych wtedy, kiedy powinno (pracownicy pracują nawet 6-7 dni tygodniowo)

13 % daje pracownikom więcej godzin nadliczbowych, niż wolno

12 % procent nie przyznaje przysługującej co najmniej 1 niedzieli wolnej w miesiącu

1/3 nie ma oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą

28 % nie wypłaca odpraw

10 % zaniża odprawy

12 % pracowników pracuje w warunkach zagrożenia wypadkiem

58 % pracodawców oszukuje przy wypłatach

w supermarketac:

66 % nie udziela urlopów wypoczynkowych

52 % ma błędy w ewidencji czasu pracy

47 % zaniża pieniądze za godziny nadliczbowe

10 % nieterminowo wypłaca pieniądze