Rosja zaostrzy przepisy o imporcie mięsa

Rosjanie zamierzają zaostrzyć przepisy dotyczące importu mięsa. O zamiarach rosyjskich władz, pisze dziennik ?Wiedomosti". Nowe przepisy mogą zaszkodzić polskim eksporterom

Chodzi o produkty mięsne importowane z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Obwodu Kaliningradzkiego. Dziennik "Wiedomosti" piszą, że importerzy sprowadzają mięso z Europy, w tym Polski, bądź Ameryki do któregoś z krajów WNP bądź Kaliningradu. Tam przetwarzają je i eksportują do Rosji już jako produkt pochodzący na przykład z Białorusi. W ten sposób nie płacą cła i nie muszą ograniczać swojej działalności obowiązującymi kwotami importu.

"Wiedomosti" piszą, że rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego proponuje, aby przetwarzanie produktu nie prowadziło do zmiany kraju jego pochodzenia w dokumentach. Jeżeli inne rosyjskie ministerstwa zgodzą się na te propozycje premier Michaił Fradkow może podpisać stosowne rozporządzenie w I kwartale przyszłego roku.

Wczoraj rosyjska Federalna Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna oświadczyła, że może zakazać importu mięsa z Ukrainy jeżeli okaże się, że jest to mięso pochodzące z Polski.

10 października Rosja zakazała importu produktów mięsnych z naszego kraju. Rosjanie twierdzą, że Polacy fałszowali odpowiednie certyfikaty i naruszali rosyjskie przepisy weterynaryjne. Przeprowadzone w połowie grudnia dwustronne rozmowy nie przyniosły rezultatu.