Łukaszenko wesprze Kościół katolicki

Prezydent Białorusi zapowiedział, że będzie wspierać Kościół katolicki. Aleksander Łukaszenko odwiedził mińską katedrę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. To jego pierwsza wizyta w kościele katolickim na Boże Narodzenie

Łukaszenko spotkał się z kardynałem Kazimierzem Światkiem, zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego na Białorusi. Podziękował księżom za ich działania na rzecz stabilności w państwie i zgody między wyznaniami, podkreślił, że w kraju jest wielu wyznawców Kościoła katolickiego, i on jako szef państwa jest zobowiązany szanować tę wiarę. Kardynał Światek zauważył, że wizyta prezydenta dobrze wróży przyszłym kontaktom między Kościołem a państwem.

Jednocześnie dzień przed Wigilią władze wydały nakaz opuszczenia kraju przed końcem miesiąca dwóm polskim kapłanom. Obydwaj ponad dziesięć lat pracowali w archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Jeden z nich to marianin ks. Robert Krzywicki, duszpasterz parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Borysowie. Ks. Krzywicki stwierdził w wypowiedzi dla monitorującej przestrzeganie wolności religijnej w świecie agencji Forum 18, że decyzja władz wiąże się z jego pracą wśród młodzieży oraz z otwartością na współpracę ekumeniczną.

Na dzesięciomilionowej - w większości prawosławnej - Białorusi katolicy stanowią 14 proc. społeczeństwa. Działa tam 459 parafii katolickich skupionych w czterech diecezjach. Na Białorusi katolickie Boże Narodzenie i Wielkanoc są świętami państwowymi i dniami wolnymi od pracy.