Benedykt XVI mianował nowych biskupów

Benedykt XVI mianował dwóch rektorów seminariów duchownych biskupami pomocniczymi - ks. dr. Józefa Kupnego dla archidiecezji katowickiej oraz ks. prał. Mariana Rojka dla archidiecezji przemyskiej

50-letni ks. Rojek jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i Sandomierzu. W marcu 2005 r. abp Michalik mianował go Kanonikiem Gremialnym Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Ks. Kupny (ur. 1956) jest doktorem katolickiej nauki społecznej, od 2001 roku wykłada socjologię religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.