Prymas z opłatkiem w parlamencie

Zdrowia, ukochania prawdy i odwagi w obronie sprawiedliwości - życzył parlamentarzystom podczas czwartkowego spotkania opłatkowego w Sejmie Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Przytoczył słowa Piotra Skargi, "aby korzyści swoich zapomniawszy, dbać o zwartość obywateli, z których każdy cieszy się pracą we własnym kraju".

Przed spotkaniem w Sali Kolumnowej Prymas rozmawiał przez kwadrans za zamkniętymi drzwiami z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Jurkiem i Bogdanem Borusewiczem.

- Zebraliśmy się jako ludzie najróżniejszych poglądów, mocniej i słabiej zaangażowani w życie Kościoła, ale dla nas wszystkich święta Bożego Narodzenia są wielką wartością - mówił potem Marek Jurek. Posłowie i senatorowie stali w długiej kolejce z opłatkiem do Prymasa, potem wysłuchali kolęd śpiewanych przez chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.