Litwa, Łotwa i Estonia przeciw budżetowi

Estonia odrzuca brytyjski projekt unijnego budżetu. Podobne stanowiska zapowiadają Litwa i Łotwa.

W swym oświadczeniu estoński rząd stwierdza, że propozycje Londynu naruszają reguły solidarności. Przeczą też zasadzie wyrównywania poziomu rozwoju starych i nowych członków Unii Europejskiej.

Według rządu Estonii, może to na długie lata utrwalić podział na kraje jeszcze bogatsze, bo budżet je faworyzuje, i na jeszcze uboższe, bo pozbawia je szans. Nie może tak być - podkreśla się w Tallinie - że jedni zyskają, a drudzy stracą. Konsekwencje ewentualnego kompromisu muszą ponieść wszyscy.

Estoński rząd wyraża zainteresowanie jak najszybszym przyjęciem budżetu, jednak nie za wszelką cenę. Dlatego dopuszcza możliwość, że jego uchwalenie nastąpi dopiero wówczas, gdy przewodnictwo w Unii przejmie Austria, lub nawet Finlandia. Austria od 1 stycznia przez pół roku pokieruje pracami Unii. Finlandia w drugim półroczu.