Ilu lekarzy wyjechało z Polski do pracy za granicą?

13,15 proc. anestezjologów

5 proc. chirurgów ogólnych

2,5 proc. specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych

ponad 2 proc. kardiologów

2 proc. ortodontów

dane Naczelnej Rady Lekarskiej na podstawie liczby wydanych zaświadczeń uprawniających do podjęcia pracy w innych krajach UE