Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło Koreę Północną

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło po raz pierwszy rezolucję w sprawie łamania praw człowieka w Korei Północnej. Zarzuciło jej stosowanie tortur, egzekucje publiczne, dokonywane również na więźniach politycznych, istnienie obozów koncentracyjnych. Za rezolucją autorstwa państw UE głosowało 84 krajów, przeciw 22, zaś 62 wstrzymały się od głosu, w tym Korea Południowa, która nie chce drażnić sąsiada. Rezolucja oskarża Phenian o "systematyczne, powszechne i poważne naruszanie praw człowieka", w odniesieniu do sytuacji humanitarnej wymienia zaś niedożywienie dzieci. Do tej pory takie rezolucje przyjmowała tylko Komisja Praw Człowieka ONZ. W środę Korea Północna dała miesiąc nielicznym tam pozarządowym organizacjom humanitarnym na opuszczenie kraju.